Tuesday, 15/06/2021 - 11:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Mỹ Yên

Biểu 4 - Quyết toán thu chi NSNN, nguồn khác

 Đơn vị: Trường Mầm non Mỹ Yên Biểu số 4  
 Chương: 622 Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính  
   
 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  
 Từ ngày 30/6/2020 đến ngày 01/10/2020  
 (Kèm theo Quyết định số …/QĐ- … ngày …/…/… của ….)  
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)  
 Đơn vị tính: Triệu đồng  
 STTNội dungSố liệu
báo cáo quyết toán
Số liệu quyết toán được duyệtTrong đó  
 Quỹ lươngMua sắm, sửa chữaTrích lập các quỹ  
 IQuyết toán thu       
 ATổng số thu5858     
 1Số thu phí, lệ phí       
 11Lệ phí       
 12Phí       
 2Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ5858     
 3Thu sự nghiệp khác       
 BChi từ nguồn thu được để lại3636     
 1Chi từ nguồn thu phí được để lại       
 11Chi sự nghiệp ……………….       
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên       
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 12Chi quản lý hành chính       
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ       
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       
 2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ3636     
 3Hoạt động sự nghiệp khác       
 CSố thu nộp NSNN       
 1Số phí, lệ phí nộp NSNN       
 11Lệ phí       
 12Phí       
 2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ       
 3Hoạt động sự nghiệp khác       
 IIQuyết toán chi ngân sách nhà nước       
 1Chi quản lý hành chính       
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       
 2Nghiên cứu khoa học       
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ       
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia       
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       
  - Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở       
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng       
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       
  
 1 
 MISA Mimosa.NET 2020  
  
 Đơn vị: Trường Mầm non Mỹ Yên  
 Chương: 622  
 STTNội dungSố liệu
báo cáo quyết toán
Số liệu quyết toán được duyệtTrong đó  
 Quỹ lươngMua sắm, sửa chữaTrích lập các quỹ  
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 5Chi bảo đảm xã hội       
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 6Chi hoạt động kinh tế       
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường       
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin       
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn       
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao       
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       
 11Chi Chương trình mục tiêu       
 111Chi Chương trình mục tiêu quốc gia       
 112Chi Chương trình mục tiêu       
 2 
 MISA Mimosa.NET 2020  
               
               
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 25
Tháng 06 : 482
Năm 2021 : 3.074