Sunday, 19/09/2021 - 14:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Mỹ Yên

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON MỸ YÊN

 
  
 

Số: 151/KH - TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

Mỹ Yên, ngày 05 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh. Năm học: 2021-2022

 

Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non;

Căn cứ vào Thông tư số06/2015/LT-BGDĐT-BNV, ngày 16/5/2015 của Bộ GDĐT, BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Công văn số 276/PGDĐT ngày 03/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022;

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất hiện có và tình hình đội ngũ giáo viên của trường mầm non Mỹ Yên;

Căn cứ vào số trẻ đã điều tra trên địa bàn xã;

Trường mầm non Mỹ Yên xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Tổng số CBGV, NV: 25 đ/c

Trong đó: Ban giám hiệu 03 đ/c; 01 NV; 21 giáo viên.

2. Cơ sở vật chất:

Tổng số 13 phòng học trong đó:

+ Phòng kiên cố: 06.

+ Phòng bán kiên cố: 07.

3. Tổng số trẻ trên địa bàn: 666 trẻ gồm 17 xóm: 

+ Trẻ 0-2  tuổi: 315 cháu;

+ Trẻ 3 tuổi: 116 cháu;

+ Trẻ 4 tuổi: 116 cháu;

+ Trẻ 5 tuổi: 119 cháu;

II. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng số:  440 cháu ; 13 nhóm/lớp trong đó: 

- Trẻ nhà trẻ: 100/315 cháu = 31,7%; 3 nhóm; bình quân 33,3 trẻ/nhóm.

- Mẫu giáo: 340/351 cháu = 96,9%;  10 lớp; bình quân 34 trẻ/lớp.

Trong đó:

+ Trẻ 3 tuổi: 03 lớp =  105 trẻ; bình quân 35 trẻ/lớp;

+ Trẻ 4 tuổi: 03 lớp =  116 trẻ; bình quân 38,7 trẻ/lớp;  

+ Trẻ 5 tuổi: 04 lớp =  119 trẻ; bình quân 29,75 trẻ/lớp;

III. Nhu cầu cần có:

1. Cơ sở vật chất:  Phòng học: 16 phòng; 01 bếp ăn bán trú; đủ các phòng chức năng.

2. Biên chế CBGV,NV, cô nuôi: 52 Đ/c

Trong đó

- BGH: 03 đ/c.

- Nhân viên: 03 đ/c. (Kế toán, y tế, bảo vệ)

- Giáo viên: 36 đ/c trong đó.

+ Nhà trẻ: 10 giáo viên.

+ Mẫu giáo: 26 giáo viên

- Nhân viên nấu ăn: 10 nhân viên.

* Giáo viên, nhân viên còn thiếu: 15 giáo viên; 01 nhân viên kế toán; 10 nhân viên nấu ăn.

IV. Nội dung tuyển sinh:

1. Phương thức: Xét tuyển.

2. Đối tượng: Trẻ em trong độ tuổi theo quy định của điều lệ trường mầm non cụ thể:

* Độ tuổi và sức khỏe:

- Độ tuổi: 

+ Trẻ nhà trẻ:  Trẻ sinh năm 2019; Trẻ đủ 18 tháng đến 35 tháng tuổi.

+ Mẫu giáo 3 tuổi: Trẻ sinh năm 2018.

+ Mẫu giáo 4 tuổi; Trẻ sinh năm 2017.

+  Mẫu giáo 5 tuổi: Trẻ sinh năm 2016.

- Sức khỏe: Trẻ phát triển bình thường. Không tiếp nhận trẻ đang mắc các bệnh truyền nhiễm; bệnh bẩm sinh nguy hiểm, khuyết tật nặng (có hồ sơ đã được hưởng chế độ khuyết tật nặng) vào học trong trường mầm non.

3. Phương thức, đối tượng, thời gian tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Đối tượng: Trẻ em sinh trong độ tuổi theo Quy định của Điều lệ mầm non;

- Thời gian tuyển sinh:

+ Từ 02/7 - 10/7/2021: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo UBND xã Mỹ Yên.

+ Từ 15/7 đến 31/7/2021: Công khai Kế hoạch tuyển sinh của đơn vị,

+ Từ 10/8 – 15/8/2021, tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp lớp. Thực hiện theo Quy định Khung thời gian thực hiện chương trình năm học của UBND Tỉnh Thái Nguyên quy định.

4. Hồ sơ tuyển sinh gồm: Hồ sơ tuyển sinh: Theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

* Đối với những trẻ đã đi học tại trường Mầm non Mỹ Yên năm học 2020 – 2021

- Giấy xác nhận học sinh thuộc diện ưu tiên như: Hộ nghèo, cận nghèo, chất độc da cam, khuyết tật…

- Đơn xin nhập học (Nhà trường cung cấp mẫu cho phụ huynh; do Hiệu trưởng ký).

* Đối với trẻ mới đi học năm đầu tiên:  Năm học 2021 – 2022 gồm:

- Đơn xin nhập học (Nhà trường cung cấp mẫu cho phụ huynh; do Hiệu trưởng ký).

- Sổ hộ khẩu gia đình photo;           

- Giấy khai sinh của trẻ (Bản sao hoặc photo chứng thực từ bản gốc);

- Sổ sức khoẻ (theo mẫu của trường)

- Giấy xác nhận học sinh thuộc diện ưu tiên như: Hộ nghèo, cận nghèo, chất độc da cam, khuyết tật, vùng kinh tế khó khăn...

- Thẻ BHYT của trẻ (phô tô)

5 . Địa điểm: Tuyển sinh Tại trường mầm non Mỹ Yên

Địa chỉ: Xóm Đồng Cạn, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

6. Thời gian nhà trường tổ chức đón trẻ, ăn bán trú tại trường:

Thực hiện theo Quy định Khung thời gian chương trình năm học 2021 – 2022 của UBND Tỉnh Thái Nguyên.

Lưu ý:

- Đối với những trẻ đi học năm đầu phải có phiếu nhập học của Hiệu trưởng ký. Giáo viên không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022 của trường Mầm non Mỹ Yên. Kính đề nghị UBND xã Mỹ Yên có  ý kiến chỉ đạo. Kính mong các bậc phụ huynh quan tâm đ công tác tuyển sinh năm học 2021- 2022 đạt kết quả theo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- UBND xã Mỹ Yên (Phê duyệt);

- Phòng GDĐT Đại Từ (B/cáo);

- Trường MN Mỹ Yên (T/hiện);

- Lưu: HS MN.

UBND XÃ MỸ YÊN

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

          Hà Lan Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 29
Tháng 09 : 909
Năm 2021 : 9.467