Tuesday, 15/06/2021 - 10:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Mỹ Yên

Một số biện pháp giáo dục ý thức, tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trường Mầm non Mỹ Yên

Ý thức tổ chức kỷ luật là vấn đề rất cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan đơn vị, ý thức tổ chức kỷ luật cao góp phần rất lớn trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nói chung và mỗi cá nhân nói riêng ngoài việc thực hiện nghiên túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ thì việc rèn ý thức, tổ chức, kỷ luật là việc làm song song và then chốt; ý thức tốt dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ sẽ nhanh nhẹn hiệu quả; kỷ luật tốt cũng có nghĩa là suy nghĩ kỹ trước khi hành động; ý thức tổ chức kỷ luật tốt là một người khi thực hiện nhiệm vụ với tất cả tâm hồn và trí tuệ.  

người quản lý đứng đầu một nhà trường việc triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ thì việc rèn ý thức, tổ chức, kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là vấn đề rất quan trọng và không thể thiếu nó góp phần không nhỏ giúp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động của nhà trường có nề nếp, quy củ và chất lượng cần phải có nhiều các biện pháp tác động, trong đó thực hiện tốt ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường thì không thể thiếu. Vậy để ý thức tổ chức kỷ luật trong cả tập thể nói chung và mỗi cá nhân trong nhà trường nói riêng được nâng cao và mỗi người đều thực hiện nó bằng sự tự giác, bằng chính sự tâm huyết của mình thì cần phải tuyên truyền giáo dục như thế nào. Chính vì lí do này, năm học 2020-2021 Đồng chí Hà Lan Hương- Hiệu trưởng nhà trường đã chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục ý thức, tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trường Mầm non Mỹ Yên”. với một số biện pháp cụ thể như sau:

Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng;

Biện pháp 2. Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

Biện pháp 3. Bồi dưỡng nâng cao “ý thức, tổ chức, kỷ luật” cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

Biện pháp 4. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và vai trò của các đoàn thể trong việc giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ;

Biện pháp 5. Xây dựng môi trường văn hóa tích cực để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật.

Biện pháp 6. Phát huy tính tích cực tự giác, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của cán bộ giáo viên nhân viên.

Biện pháp 7. Xây dựng ý thức tự giác, phát huy tinh thần trách nhiệm

Biện pháp 8. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân, nâng cao uy tín của người lãnh đạo.

* Kết quả:

Sau một năm thực hiện sáng kiến Một số biện pháp giáo dục ý thức, tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trường Mầm non Mỹ Yên, Tập thể đội ngũ nhà trường đã có những thay đổi tích cực, không khí làm việc sôi nổi, tích cực hơn; tinh thần thi đua trong mỗi đoàn thể và cá nhân nhiệt tình hơn; tư tưởng của từng đồng chí vững vàng, kiên định hơn; quá trình thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực rất tự giác và hiệu quả hơn, hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường được nhân dân tin tưởng hơn và đặc biệt đã thu hút được sự quan tâm tài trợ về cơ sở vật chất của nhà trường thêm khang trang tạo điều kiện cho nhà trường có môi trường tốt để phát triển.

Kết quả bình xét đánh giá qua các đợt thi đua và đánh giá cuối năm học đã thay đổi cả về lượng và chất; trong quá trình nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp sôi nổi và tập trung hơn. Tỷ lệ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tăng lên so với đánh giá đầu năm học. Đội ngũ CBGVNV đã có nhận thức rõ nét về ý thức tổ chức kỷ luật trong nhà trường. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường được nâng lên rõ rệt.

Nhà trường được các cấp lãnh đạo và các bậc phụ huynh đánh giá là một tập thể có khối đoàn kết thống nhất, kết hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau một năm học áp dụng sáng kiến, chất lượng đội ngũ về ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ, sự linh nhiệt tình tự giác của giáo viên, kết quả đánh giá xếp loại giáo viên đảng viên đạt kết quả tốt hơn, cụ thể như sau:

Qua thực tế triển khai thực hiện các biện pháp đã nêu trên tại nhà trường có kết quả khả quan. Những biện pháp trên  đã vận dụng vào việc tổ chức các hoạt động trong nhà trường  Các đồng chí đứng đầu các đoàn thể, các tổ chuyên môn trong trường đã cụ thể hóa các biện pháp của đ/c Hà Lan Hương trong việc điều hành nhiệm vụ của đoàn thể tổ chức mình phụ trách và đạt được kết quả tốt.

Tập thể cán bộ,  giáo viên, nhân viên, phụ huynh đã cơ bản nắm bắt được sự cần thiết phải nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong mỗi cá nhân và trong toàn tập thể nhà trường. Giáo viên đã có nhận thức cơ bản về các tiêu chí đánh giá của mỗi cán bộ giáo viên, những người mang trên mình trọng trách cao cả, trọng trách là đào tạo lớp người mới có đủ đức, trí, thể, mỹ, đào tạo thế hệ tương lai của đất nước, từ những nhận thức đó họ đã biến ý trí thành hành động để vận dụng trong công tác tại nhà trường và sinh hoạt tại địa phương.

Cùng nhau xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm nhà trường, góp phần làm vững mạnh hơn các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Coi việc giáo dục tư tưởng, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật trong nhà trường là nhiệm vụ chung và xuyên suốt. Giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, coi việc bồi dưỡng và giới thiệu nguồn cho đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong nhà trường.

- Kết quả:

Bảng 2: Kết quả đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên về ý thức tổ chức kỷ luật năm học 2020-2021(Tính đến tháng 5 năm 2021):

(Tổng số: 32 đồng chí)

Các tiêu chí đánh giá

Đạt

Tỷ lệ %

Chưa đạt

Tỷ lệ %

Về phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống

32/32

100

0

 

Về ý thức tổ chức kỷ luật

32/32

100

0

 

Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

32/32

100

0

 

Về thái độ phục vụ nhân dân

32/32

100

0

 

Trên đây là kết quả cuối năm mà đ/c Hà Lan Hương đã áp dụng sáng kiến Một số biện pháp giáo dục ý thức, tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trường Mầm non Mỹ Yên, nhằm góp phần nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của đội ngũ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tại trường Mầm non Mỹ Yên.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 25
Tháng 06 : 481
Năm 2021 : 3.073